Kaspar Oppen Samuelsen Hvad gør vi, når vi lander?

20.02.15 – 28.03.15

Fernisering fredag d. 20 februar kl. 17-19

 

Det er med stor glæde, at LARMgalleri præsenterer Kaspar Oppen Samuelsen i soloudstillingen Hvad gør vi, når vi lander?.

Gennem de sidste par år har Kaspar Oppen Samuelsen været interesseret i den bemalede papircollage, med et særligt blik for det forholdsvise abstrakte rum kombineret med papirlagenes materialitet og farvens transparens. Han har været optaget af hierakiet mellem figur og rum, de horisontale og vertikale linjer papirarkene skaber ved sammensætning, og måden figurerne i deres forskellige udklædninger kommenterer på dette.

Mange af figurerne i Kaspar Oppen Samuelsens billeder er hentet fra tidligere værker, alene med dét formål at undersøge hvad der kan ske, når konteksten for deres sammenhæng ændres. Udstillingens titel; Hvad gør vi, når vi lander? kan læses som en metafor for forventningen til det nye og endnu uopdagede, velvidende om at luften på et tidspunkt går af ballonen.

Kaspar Oppen Samuelsen (født 1977) bor og arbejder i København. Han har studeret på Goldsmiths College i London 2000-03 og Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2008-11. Oppen Samuelsen har oplevet en markant interesse fra både ind- og udland og har således udstillet bl.a. i Treignac Projet, Treignac (FR), Nakagawa Gallery, Tokyo (JP), Neue Berliner Räume, Berlin (DE), Charlotte Fogh, Aarhus, Vejen Kunstmuseum, Vejen og Traneudstillingen i København. Gennem det seneste års tid har Oppen Samuelsen arbejdet med flere større udsmykningsopgaver i Danmark bl.a. til Nye Vestre Landsret i Viborg og VIA University College i Aarhus.

Kaspar Oppen Samuelsen, Untitled, Gouache on paper, 138 x 192 cm, 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaare Sebastian Golles LANGUAGE OF THE MARKETPLACE, SAUSAGES AND PLACE DE LA CONCORDE 

20.02.15 – 28.03.15

Fernisering fredag d. 20 februar kl. 17-19

 

Som den anden i en ny udstillingsrække med unge kunstnere i galleriets underetage, kan vi med glæde præsentere udstillingen LANGUAGE OF THE MARKETPLACE, SAUSAGES AND PLACE DE LA CONCORDE (20. februar – 28. marts 2015) af Kaare Sebastian Golles. I en skulpturel totalinstallation udspiller udstillingen sig omkring karnevalet som social institution med referencer til den franske revolution. Udstillingen behandler fragmentet, som en metafor for, men også uomgængelig erfaring af moderniteten. Noget revolutionens folk cementerede i 1792 med guillotineringen af den franske konge Louis XVI. Med et ønske om at etablere et nyt og bedre samfund styrtede og vandaliserede folket det gamle.

Kaare Sebastian Golles (født 1985) bor og arbejder i København. Han tog afgang fra Malmø Kunstakademi i 2014. Senest har Kaare Sebastian Golles deltaget i gruppeudstillingen The Hot Show på Galleri Nicolai Wallner. I foråret udstiller han sammen med Anne Haaning i udstillingen Turbid Wake i ProjektRum D7 på Østerbro og senere på året deltager han i gruppeudstillingen Voyage Out på Munkeruphus.

 

 

LARMgalleri is very pleased to present a solo exhibition by Kaspar Oppen Samuelsen What do we do, when we land?

Over the past few years, Kaspar Oppen Samuelsen has been interested in the painted paper collage, with a special eye for the relatively abstract spaces combined with the materiality of the paper and the transparency of the colours. He has been preoccupied with the hierarchy between figure and space, the horizontal and vertical lines the paper composition creates and the way the characters in their various costumes comment on this.

Many of the characters in Kaspar Oppen Samuelsen’s pictures are taken from earlier works to investigate what can happen when the context of their relationship changes. The exhibition title; What do we do, when we land? can be read as a metaphor for the expectation of the new and undiscovered, knowing that sooner or later the balloon will deflate.

Kaspar Oppen Samuelsen (born 1977) lives and works in Copenhagen. He studied at Goldsmiths College in London 2000-03 and the Royal Danish Academy of Fine Arts in 2008-11. Oppen Samuelsen has seen a significant interest from both home and abroad and exhibited at Treignac Projet, Treignac (FR), Nakagawa Gallery, Tokyo (JP), Neue Berliner Räume, Berlin (DE), Charlotte Fogh, Aarhus, Vejen Kunstmuseum and Traneudstillingen in Copenhagen. Over the past year, Oppen Samuelsen has worked with several public commisions in Denmark including The New High Court in Viborg and VIA University College in Aarhus.

 

As the second in a new series of exhibitions featuring young artists in the gallery’s basement, we are happy to present the exhibition LANGUAGE OF THE MARKETPLACE, SAUSAGES AND PLACE DE LA CONCORDE by Kaare Sebastian Golles. In a sculptural installation the show takes it off set around the carnival as a social institution with underlying references to the French Revolution.

Kaare Sebastian Golles (born 1985) lives and works in Copenhagen. He graduated from Malmö Art Academy in 2014. Most recently, Kaare Sebastian Golles participated in the group exhibition The Hot Show at Galleri Nicolai Wallner. In the spring he participates with Anne Haaning in the exhibition Turbid Wake at ProjectRoomD7 in Copenhagen and he will be participating in the group exhibition Voyage Out at Munkeruphus.

 

 

 

 

 

LARMgalleri
Bredgade 73 1260 København K
M: +45 29914657 / +45 26809230 E: galleri@larmgalleri.dk
Opening hours: tue – fri: 12-17 pm sat: 12-15 pm